Meno a priezvisko: *
E-mail: *
Telefón: *
Adresa: *
Názov a typ výrobku: *
Presný model výrobku: *
Príloha - foto výrobného štítku:
Príloha - doklad o kúpe spotrebiča:
Závada, popis poruchy: *
Súhlasím so spracovaním osobných údajov: *
áno