* Meno a priezvisko:
* Adresa pobytu:
* Tel. kontakt:
* E-mail:
* Predmet podnetu:
* Opis informácií vplývajúcich na podnet: